Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2016

Frota de artes menores con artes de nasas por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña1.5370,20%50,46%0,15%4.135-0,49%45.8122,68%
Lugo700,00%2,30%0,00%445-1,50%3.625-3,95%
Pontevedra1.439-0,42%47,24%-0,15%2.9041,33%43.4454,76%
Total 3.046 -0,10% 100,00% 0,00% 7.484 0,15% 92.882 3,36%