Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2016

Frota de artes menores con Nasa para polbo por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Sen motor50,40%4,8930,6300,00
De 0 a 50 CV97778,22%7,012.4052,4626.24026,86
De 50 a 100 CV19315,45%11,071.6768,6814.67276,02
De 100 a 150 CV534,24%12,8470113,226.663125,73
Máis de 150 CV211,68%14,5248623,123.743178,24
Total 1.249 100,00% 8,00 5.271 4,22 51.319 41,09