Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2016

Frota de artes menores con Nasa para polbo por tramos de eslora
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 12 m1.11389,11%7,313.0832,7738.06534,20
De 12 a 18 m13610,89%13,682.18816,0913.25497,45
Total 1.249 100,00% 8,00 5.271 4,22 51.319 41,09