Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2016

Frota de artes menores con Nasa para nécora e camarón por tramos de arqueo GT
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 1,5 GT1.67368,88%5,301.6701,0036.45121,79
De 1,5 a 10 GT70829,15%7,692.1072,9824.76134,97
De 10 a 25 GT471,93%12,9761913,164.50595,85
De 25 a 100 GT10,04%14,503029,80170170,00
Total 2.429 100,00% 6,15 4.426 1,82 65.886 27,12