Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2016

Frota de artes menores con Nasa para nécora e camarón por zonas de produción
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
Zona I - Vigo313-0,32%12,89%-0,02%6111,70%9.6503,24%
Zona II - Pontevedra232-0,43%9,55%-0,03%516-0,98%7.751-0,65%
Zona III - Arousa1.076-0,55%44,30%-0,17%1.5913,51%27.1779,81%
Zona IV - Muros3310,30%13,63%0,06%5461,76%6.9312,23%
Zona V - Fisterra61-6,15%2,51%-0,16%156-13,06%1.751-8,66%
Zona VI - Costa da Morte1441,41%5,93%0,09%3763,56%4.7414,43%
Zona VII - Coruña-Ferrol1720,58%7,08%0,05%3022,35%4.5923,56%
Zona VIII - Cedeira464,55%1,89%0,09%775,97%1.0523,24%
Zona IX - Mariña lucense543,85%2,22%0,09%2513,74%2.2411,82%
Total 2.429 -0,16% 100,00% 0,00% 4.426 1,80% 65.886 4,93%