Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2016

Frota de artes menores con artes de enmalle por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Sen motor261,26%4,70180,7000,00
De 0 a 50 CV1.71983,37%6,583.5522,0743.72325,43
De 50 a 100 CV23311,30%10,821.9078,1817.70976,01
De 100 a 150 CV592,86%12,9679613,487.443126,16
Máis de 150 CV251,21%14,3954921,974.453178,12
Total 2.062 100,00% 7,32 6.822 3,31 73.328 35,56