Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2016

Frota de artes menores con artes de enmalle por tramos de eslora
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 12 m1.91292,73%6,824.4182,3158.35230,52
De 12 a 18 m1507,27%13,682.40416,0314.97799,84
Total 2.062 100,00% 7,32 6.822 3,31 73.328 35,56