Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2016

Frota de artes menores con artes de enmalle por zonas de produción
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
Zona I - Vigo3500,29%16,97%-0,03%9032,21%12.7793,38%
Zona II - Pontevedra2120,00%10,28%-0,05%677-2,22%8.674-2,43%
Zona III - Arousa690-0,29%33,46%-0,26%1.7852,44%21.4015,29%
Zona IV - Muros2283,17%11,06%0,29%5822,99%5.9043,68%
Zona V - Fisterra86-1,15%4,17%-0,07%570-1,16%4.1671,36%
Zona VI - Costa da Morte1741,75%8,44%0,11%992-4,69%7.7030,29%
Zona VII - Coruña-Ferrol176-1,12%8,54%-0,14%582-4,35%6.474-1,58%
Zona VIII - Cedeira676,35%3,25%0,18%2475,18%2.2745,91%
Zona IX - Mariña lucense790,00%3,83%-0,02%484-1,38%3.953-3,63%
Total 2.062 0,49% 100,00% 0,00% 6.822 -0,19% 73.328 2,00%