Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2016

Frota de artes menores con artes de enmalle por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña1.0890,74%52,81%0,13%3.754-0,88%36.5332,13%
Lugo690,00%3,35%-0,02%454-1,47%3.669-3,90%
Pontevedra9040,22%43,84%-0,12%2.6141,05%33.1272,56%
Total 2.062 0,49% 100,00% 0,00% 6.822 -0,19% 73.328 2,00%