Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2016

Frota de artes menores con miños por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Sen motor70,74%4,7250,7500,00
De 0 a 50 CV67671,08%7,501.9582,9018.15726,86
De 50 a 100 CV19420,40%11,151.6998,7614.99477,29
De 100 a 150 CV515,36%13,0971514,026.446126,40
Máis de 150 CV232,42%14,6553123,074.113178,83
Total 951 100,00% 8,69 4.909 5,16 43.711 45,96