Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2016

Frota de artes menores con miños por tramos de eslora
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 12 m81785,91%7,862.6963,3030.08936,83
De 12 a 18 m13414,09%13,772.21316,5113.622101,65
Total 951 100,00% 8,69 4.909 5,16 43.711 45,96