Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2016

Frota de artes menores con miños por zonas de produción
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
Zona I - Vigo1172,63%12,30%0,19%5511,84%6.1261,66%
Zona II - Pontevedra1410,71%14,83%-0,05%556-1,12%6.517-1,15%
Zona III - Arousa2120,95%22,29%-0,02%9482,78%8.8561,97%
Zona IV - Muros1173,54%12,30%0,29%4292,92%3.7512,61%
Zona V - Fisterra62-1,59%6,52%-0,18%503-2,15%3.4700,73%
Zona VI - Costa da Morte982,08%10,30%0,10%822-6,41%5.418-1,15%
Zona VII - Coruña-Ferrol92-4,17%9,67%-0,53%463-6,36%4.387-4,75%
Zona VIII - Cedeira516,25%5,36%0,26%2225,05%1.9485,24%
Zona IX - Mariña lucense610,00%6,41%-0,07%414-2,31%3.239-4,54%
Total 951 1,06% 100,00% 0,00% 4.909 -1,14% 43.711 -0,05%