Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2016

Frota de artes menores con miños por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña5210,39%54,78%-0,37%2.780-2,22%22.504-0,14%
Lugo530,00%5,57%-0,06%386-2,47%2.990-4,90%
Pontevedra3772,17%39,64%0,43%1.7420,95%18.2170,90%
Total 951 1,06% 100,00% 0,00% 4.909 -1,14% 43.711 -0,05%