Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2016

Frota de artes menores con artes de enmalle
Datos mediosBuquesEsloraArqueoPotencia
VarMetrosVarGTVarCVVar
Miños951108,69-0,045,16-0,1145,96-0,51
Raeira848,93-0,736,33-1,0867,63-18,13
Trasmallos1.01106,750,062,64-0,0232,321,05
Vetas805-18,630,025,25-0,0545,560,22
Volantillas2010,760,0010,710,0039,950,00
Volantíns1687,970,064,200,1246,244,76
Xeito41906,440,041,900,0326,510,78
Enmalle2.062107,320,023,31-0,0235,560,53