Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2016

Frota de artes menores con trasmallos por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Sen motor181,78%4,53110,6200,00
De 0 a 50 CV87486,45%6,191.4761,6921.82224,97
De 50 a 100 CV919,00%10,627428,156.83675,13
De 100 a 150 CV181,78%12,8322912,712.214123,00
Máis de 150 CV100,99%14,1321621,641.808180,80
Total 1.011 100,00% 6,75 2.674 2,64 32.680 32,32