Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2016

Frota de artes menores con artes de enmalle
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
Miños9511,06%46,12%0,26%4.909-1,14%43.711-0,05%
Raeira8100,00%0,39%0,19%5170,80%54157,73%
Trasmallos1.0110,00%49,03%-0,24%2.674-0,62%32.6803,35%
Vetas805-0,12%39,04%-0,24%4.229-1,13%36.6720,37%
Volantillas20,00%0,10%0,00%210,00%800,00%
Volantíns16100,00%0,78%0,39%67106,05%740122,96%
Xeito4190,00%20,32%-0,10%7971,47%11.1093,05%
Enmalle 2.062 0,49% 100,00% 0,00% 6.822 -0,19% 73.328 2,00%