Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2016

Frota de artes menores con artes de cerco por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
De 0 a 50 CV3479,07%7,681033,0288726,09
De 50 a 100 CV818,60%10,70577,0861076,25
Máis de 150 CV12,33%14,502828,14175175,00
Total 43 100,00% 8,40 188 4,36 1.672 38,89