Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2016

Frota de artes menores con artes de cerco por zonas de produción
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
Zona I - Vigo10-9,09%23,26%-1,74%34-4,04%391-7,13%
Zona II - Pontevedra80,00%18,60%0,42%56-0,92%5151,58%
Zona III - Arousa110,00%25,58%0,58%493,12%3250,00%
Zona IV - Muros60,00%13,95%0,32%80,00%980,00%
Zona VI - Costa da Morte60,00%13,95%0,32%360,00%2890,00%
Zona VII - Coruña-Ferrol20,00%4,65%0,11%5-60,96%54-59,09%
Total 43 -2,27% 100,00% 0,00% 188 -4,16% 1.672 -5,64%