Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2016

Frota de artes menores con artes de cerco por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña210,00%48,84%1,11%71-9,68%612-11,30%
Pontevedra22-4,35%51,16%-1,11%116-0,41%1.060-2,03%
Total 43 -2,27% 100,00% 0,00% 188 -4,16% 1.672 -5,64%