Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2016

Frota de artes menores con artes de marisqueo por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Sen motor1063,42%4,73670,6300,00
De 0 a 50 CV2.87692,77%5,763.8891,3567.64523,52
De 50 a 100 CV1053,39%9,796376,067.76673,97
De 100 a 150 CV90,29%11,51748,271.116124,00
Máis de 150 CV40,13%11,99389,59670167,50
Total 3.100 100,00% 5,88 4.705 1,52 77.198 24,90