Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2016

Frota de artes menores con artes de marisqueo por tramos de arqueo GT
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 1,5 GT2.35075,81%5,272.3110,9850.39021,44
De 1,5 a 10 GT72923,52%7,662.1382,9324.94434,22
De 10 a 25 GT210,68%12,7825612,171.86388,71
Total 3.100 100,00% 5,88 4.705 1,52 77.198 24,90