Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2016

Frota de artes menores con artes de marisqueo por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña1.668-0,60%53,81%0,02%2.4350,53%38.2844,52%
Lugo23-4,17%0,74%-0,03%84-9,62%660-15,92%
Pontevedra1.409-0,63%45,45%0,00%2.1862,67%38.2546,48%
Total 3.100 -0,64% 100,00% 0,00% 4.705 1,31% 77.198 5,26%