Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2016

Frota de artes menores con rastro vieira ou volandeira por nº de licenzas
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
2 licenzas21,01%5,4021,063819,00
3 licenzas199,55%6,78492,5565734,59
4 licenzas5427,14%7,931843,411.92835,71
5 licenzas12462,31%8,855534,465.28142,59
Total 199 100,00% 8,37 788 3,96 7.905 39,72