Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2016

Frota de artes menores con rastro vieira ou volandeira por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña96-2,04%48,24%0,20%256-2,75%2.509-1,72%
Pontevedra103-2,83%51,76%-0,20%532-1,08%5.396-1,94%
Total 199 -2,45% 100,00% 0,00% 788 -1,63% 7.905 -1,87%