Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2016

Frota de artes menores con percebe por tramos de eslora
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 12 m55799,29%6,299691,7416.51129,64
De 12 a 18 m40,71%12,864711,87438109,50
Total 561 100,00% 6,33 1.016 1,81 16.949 30,21