Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2016

Frota de artes menores con marisqueo desde embarcación por tramos de arqueo GT
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 1,5 GT2.11783,18%5,252.0700,9845.07121,29
De 1,5 a 10 GT42516,70%7,341.0742,5312.82030,16
De 10 a 25 GT30,12%13,064113,5622073,33
Total 2.545 100,00% 5,61 3.185 1,25 58.111 22,83