Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2016

Frota de artes menores con marisqueo desde embarcación por tramos de eslora
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 12 m2.54199,84%5,603.1361,2357.83622,76
De 12 a 18 m40,16%12,985012,3827568,75
Total 2.545 100,00% 5,61 3.185 1,25 58.111 22,83