Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2016

Frota de artes menores con liña ou cordel por nº de licenzas
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
1 licenza130,98%4,7990,71806,12
2 licenzas25919,59%5,192330,904.37316,88
3 licenzas41631,47%5,224100,988.20719,73
4 licenzas36027,23%5,665091,418.77724,38
5 licenzas27420,73%6,877832,869.63035,15
Total 1.322 100,00% 5,67 1.944 1,47 31.065 23,50