Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2016

Frota de artes menores con liña ou cordel por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Sen motor644,84%4,68370,5900,00
De 0 a 50 CV1.21391,75%5,491.3811,1426.20521,60
De 50 a 100 CV241,82%10,522038,451.77573,95
De 100 a 150 CV141,06%12,9817412,441.815129,68
Máis de 150 CV70,53%15,0114921,321.270181,45
Total 1.322 100,00% 5,67 1.944 1,47 31.065 23,50