Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2016

Frota de artes menores con liña ou cordel por tramos de arqueo GT
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 1,5 GT1.12785,25%5,241.0770,9622.13519,64
De 1,5 a 10 GT17012,86%7,244242,505.81134,18
De 10 a 25 GT231,74%14,2937916,482.826122,85
De 25 a 100 GT20,15%16,606431,89294147,00
Total 1.322 100,00% 5,67 1.944 1,47 31.065 23,50