Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2016

Frota de artes menores con liña ou cordel por tramos de eslora
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 12 m1.29998,26%5,511.5231,1728.23421,73
De 12 a 18 m231,74%14,6942118,302.832123,11
Total 1.322 100,00% 5,67 1.944 1,47 31.065 23,50