Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2016

Frota de artes menores con liña ou cordel por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña7710,52%58,32%0,26%1.0894,13%17.1647,25%
Lugo215,00%1,59%0,07%1520,95%1.473-1,93%
Pontevedra530-0,75%40,09%-0,33%7034,40%12.42811,71%
Total 1.322 0,08% 100,00% 0,00% 1.944 3,97% 31.065 8,50%