Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2016

Frota de artes menores con artes de anzol por tramos de arqueo GT
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 1,5 GT1.32468,99%5,271.2780,9726.58220,08
De 1,5 a 10 GT49725,90%7,981.6223,2618.07836,37
De 10 a 25 GT874,53%13,561.27514,668.811101,27
De 25 a 100 GT110,57%15,5736833,481.520138,18
Total 1.919 100,00% 6,41 4.544 2,37 54.990 28,66