Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2016

Frota de artes menores con artes de anzol por tramos de eslora
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 12 m1.82194,89%6,012.9191,6044.98724,70
De 12 a 18 m985,11%13,831.62516,5810.004102,08
Total 1.919 100,00% 6,41 4.544 2,37 54.990 28,66