Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2016

Frota de artes menores con artes de anzol por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña1.1920,76%62,12%0,15%3.016-0,47%33.9633,88%
Lugo610,00%3,18%-0,02%408-1,63%3.450-4,14%
Pontevedra6660,15%34,71%-0,13%1.1204,98%17.5789,91%
Total 1.919 0,52% 100,00% 0,00% 4.544 0,71% 54.990 5,17%