Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2016

Frota de artes menores por tramos de eslora
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 12 m3.77996,16%6,096.3561,6898.12825,97
De 12 a 18 m1513,84%13,692.42316,0415.07799,85
Total 3.930 100,00% 6,38 8.779 2,23 113.204 28,81