Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2016

Buques da frota pesqueira por caladoiros e tramos de potencia CV
Sen motorDe 0 a 50 CVDe 50 a 100 CVDe 100 a 150 CVMáis de 150 CVTotal
%%%%%%
C. Nacional (Cantábrico-Noroeste)1302,93%3.48078,56%2786,28%962,17%2736,16%4.25796,09%
Arrastre671,51%671,51%
Artes menores1302,93%3.46978,31%2475,58%591,33%250,56%3.93088,71%
Cerco100,23%200,45%200,45%982,21%1483,34%
Enmalle30,07%120,27%170,38%320,72%
Palangre de fondo10,02%80,18%40,09%150,34%280,63%
Palangre de superficie10,02%511,15%521,17%
Pesqueiras comunitarias691,56%691,56%
Arrastre250,56%250,56%
Palangre de fondo440,99%440,99%
Pesqueiras internacionais10,02%1032,33%1042,35%
Arrastre330,74%330,74%
Cerco30,07%30,07%
Palangre de superficie10,02%671,51%681,53%
Frota de pesca1302,93%3.48078,56%2786,28%972,19%44510,05%4.430100,00%