Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2016

Buques da frota pesqueira por zonas de produción e tramos de arqueo GT
Menos de 1,5 GTDe 1,5 a 10 GTDe 10 a 25 GTDe 25 a 100 GTDe 100 a 300 GTDe 300 a 500 GTMáis de 500 GTTotal
%%%%%%%%
Zona I - Vigo3838,65%1623,66%240,54%150,34%561,26%280,63%340,77%70215,85%
Zona II - Pontevedra1603,61%1533,45%110,25%40,09%110,25%90,20%3487,86%
Zona III - Arousa1.29929,32%2966,68%491,11%170,38%370,84%60,14%50,11%1.70938,58%
Zona IV - Muros45110,18%1272,87%170,38%130,29%90,20%61713,93%
Zona V - Fisterra461,04%591,33%190,43%50,11%10,02%1302,93%
Zona VI - Costa da Morte711,60%1393,14%320,72%410,93%60,14%2896,52%
Zona VII - Coruña-Ferrol1743,93%1092,46%200,45%140,32%80,18%30,07%20,05%3307,45%
Zona VIII - Cedeira461,04%521,17%100,23%140,32%40,09%1262,84%
Zona IX - Mariña lucense120,27%561,26%150,34%130,29%571,29%200,45%60,14%1794,04%
Total2.64259,64%1.15326,03%1974,45%1363,07%1894,27%571,29%561,26%4.430100,00%