Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2016

Buques da frota pesqueira por provincia e tramos de arqueo GT
Menos de 1,5 GTDe 1,5 a 10 GTDe 10 a 25 GTDe 25 a 100 GTDe 100 a 300 GTDe 300 a 500 GTMáis de 500 GTTotal
%%%%%%%%
A Coruña1.31429,66%66314,97%1102,48%942,12%641,44%90,20%70,16%2.26151,04%
Lugo110,25%471,06%150,34%130,29%571,29%200,45%60,14%1693,81%
Pontevedra1.31729,73%44310,00%721,63%290,65%681,53%280,63%430,97%2.00045,15%
Total2.64259,64%1.15326,03%1974,45%1363,07%1894,27%571,29%561,26%4.430100,00%