Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2016

Buques da frota pesqueira por caladoiros e tramos de eslora
Menos de 12 mDe 12 a 18 mDe 18 a 24 mMáis de 24 mTotal
%%%%%
C. Nacional (Cantábrico-Noroeste)3.79385,62%2495,62%972,19%1182,66%4.25796,09%
Arrastre40,09%631,42%671,51%
Artes menores3.77985,30%1513,41%3.93088,71%
Cerco130,29%651,47%631,42%70,16%1483,34%
Enmalle180,41%120,27%20,05%320,72%
Palangre de fondo10,02%150,34%110,25%10,02%280,63%
Palangre de superficie70,16%451,02%521,17%
Pesqueiras comunitarias20,05%671,51%691,56%
Arrastre250,56%250,56%
Palangre de fondo20,05%420,95%440,99%
Pesqueiras internacionais10,02%20,05%1012,28%1042,35%
Arrastre330,74%330,74%
Cerco30,07%30,07%
Palangre de superficie10,02%20,05%651,47%681,53%
Frota de pesca3.79385,62%2505,64%1012,28%2866,46%4.430100,00%