Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2013

Frota de acuicultura e auxiliares de pesca por tramos de eslora
BuquesArqueo GTPotencia CV
%TotalMedioTotalMedio
Menos de 12 m52641,35%3.4076,4834.70565,98
De 12 a 18 m58545,99%14.61224,98100.875172,44
De 18 a 24 m15812,42%7.71348,8239.165247,88
Máis de 24 m30,24%28795,78757252,33
Total 1.272 100,00% 26.019 20,45 175.502 137,97