Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2013

Frota do Caladoiro Nacional con artes de cerco por tramos de arqueo GT
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
De 1,5 a 10 GT1610,32%10,871197,461.52295,13
De 10 a 25 GT5032,26%14,1484016,796.303126,06
De 25 a 100 GT8554,84%20,154.70955,4124.113283,69
De 100 a 300 GT42,58%26,01445111,341.384346,10
Total 155 100,00% 17,40 6.114 39,44 33.323 214,99