Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2013

Frota do Caladoiro Nacional con artes de cerco por tramos de eslora
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 12 m1610,32%10,801288,011.41288,25
De 12 a 18 m6944,52%14,951.51621,9711.025159,79
De 18 a 24 m6541,94%20,963.95060,7819.011292,48
Máis de 24 m53,23%26,17519103,811.874374,88
Total 155 100,00% 17,40 6.114 39,44 33.323 214,99