Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2013

Frota de artes menores con Nasa para nécora e camarón por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña1.204-0,08%49,12%0,38%2.0960,01%25.0911,82%
Lugo46-8,00%1,88%-0,15%216-11,12%1.978-5,27%
Pontevedra1.201-1,31%49,00%-0,23%1.842-3,30%27.705-2,39%
Total 2.451 -0,85% 100,00% 0,00% 4.153 -2,12% 54.774 -0,61%