Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2013

Frota de artes menores con artes de nasas por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Sen motor2598,32%4,761680,6500,00
De 0 a 50 CV2.52681,12%5,883.8431,5251.27320,30
De 50 a 100 CV2417,74%10,972.0328,4318.51376,82
De 100 a 150 CV621,99%12,8281813,207.810125,98
Máis de 150 CV260,83%14,8564624,864.893188,20
Total 3.114 100,00% 6,40 7.507 2,41 82.489 26,49