Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2013

Frota de artes menores con artes de nasas por tramos de arqueo GT
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 1,5 GT2.04465,64%4,991.5530,7630.93815,14
De 1,5 a 10 GT91229,29%8,293.3103,6335.18538,58
De 10 a 25 GT1414,53%13,382.03314,4213.74697,49
De 25 a 100 GT170,55%15,8461235,982.620154,12
Total 3.114 100,00% 6,40 7.507 2,41 82.489 26,49