Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2013

Frota de artes menores con artes de nasas por tramos de eslora
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 12 m2.95794,96%6,014.9131,6666.58022,52
De 12 a 18 m1575,04%13,742.59516,5315.909101,33
Total 3.114 100,00% 6,40 7.507 2,41 82.489 26,49