Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2013

Frota de artes menores con Nasa para nécora e camarón por nº de licenzas
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
1 licenza261,06%4,80180,6934713,33
2 licenzas33913,83%4,902530,754.86014,34
3 licenzas69728,44%5,136460,9310.41814,95
4 licenzas70828,89%6,061.2801,8117.53124,76
5 licenzas68127,78%7,151.9572,8721.61831,74
Total 2.451 100,00% 5,93 4.153 1,69 54.774 22,35