Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2013

Frota de artes menores con Nasa para nécora e camarón por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Sen motor2279,26%4,751470,6500,00
De 0 a 50 CV2.05883,97%5,652.6431,2839.98719,43
De 50 a 100 CV1335,43%10,479567,1910.00475,22
De 100 a 150 CV240,98%12,2325910,783.084128,50
Máis de 150 CV90,37%13,7614816,441.700188,89
Total 2.451 100,00% 5,93 4.153 1,69 54.774 22,35