Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2013

Frota de artes menores con Nasa para nécora e camarón por tramos de eslora
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 12 m2.39797,80%5,763.4201,4349.55520,67
De 12 a 18 m542,20%13,2873313,575.21996,66
Total 2.451 100,00% 5,93 4.153 1,69 54.774 22,35